श्रीएकनाथी भागवत
एकनाथ महाराज Updated: 15 April 2021 07:30 IST

श्रीएकनाथी भागवत : श्लोक २६ वा

ज्ञानेश्वरीतील उणीव एकनाथी भागवताने भरून काढली.

श्लोक २५ वा   श्लोक २७ वा

श्रुत्वा सुहृद्वधं राजन्नर्जुनात्ते पितामहाः ।

त्वां तु वंशधरं कृत्वा, जग्मुः सर्वे महापथम् ॥२६॥

निजधामा गेला श्रीपती । अर्जुनें सांगतां धर्माप्रती ।

तुज राज्य देऊनि परीक्षिती । लागले महापंथीं तत्काळचि ॥९८॥

निजधामा गेला श्रीकृष्ण । ऐकतां कुंत्या वनीं सांडिला प्राण ।

द्रौपदीसहित पांचही जण । महापंथीं जाण निघाले ॥९९॥

. . .