संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

गुरूचरित्र - अध्याय बावन्नावा

गुरूचरित्र - अध्याय बावन्नावा

श्रीगणेशाय नमः ।

गुरूचरित्र - अध्याय एकावन्नावा

गुरूचरित्र - अध्याय एकावन्नावा

श्रीगणेशाय नमः ।

गुरूचरित्र - अध्याय पन्नासावा

गुरूचरित्र - अध्याय पन्नासावा

श्रीगणेशाय नमः । सिद्ध म्हणे नामधारका । पुढें अपूर्व झालें ऐका । पूर्वीं रंजक-कथानका । तूंतें आपण निरोपिलें ॥१॥

गुरूचरित्र - अध्याय सत्तेचाळीसावा

गुरूचरित्र - अध्याय सत्तेचाळीसावा

श्रीगणेशाय नम: । नामधारक म्हणे सिध्दासी । पुढें कथा वर्तली कैसी । ते विस्तारोनी आम्हांसी । कृपा करोनि सांगावी ॥१॥ नामधारका श्रीमंता । ऐकेन म्हणसी गुरुचरित्रा । तुज होतील पुत्रपौत्रा...

गुरूचरित्र - अध्याय सेहेचाळीसावा

गुरूचरित्र - अध्याय सेहेचाळीसावा

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ नामधारक विनवी सिद्धासी । मागें कथा निरोपिलीसी । नंदीनामा कवि ऐसी । दुसरा आणिक आला म्हणोनि ॥१॥ कवणेंपरी झाला शिष्य ।...

गुरूचरित्र - अध्याय पंचेचाळीसावा

गुरूचरित्र - अध्याय पंचेचाळीसावा

श्रीगणेशाय नम: । नामधारक म्हणे सिध्दासी । श्रीगुरुचरित्र देखिलें दृष्टींसी । तुमचें भाग्य बहुवसीं । परब्रम्ह देखिलें असे ॥१॥ तुमचेनि प्रसादेसीं । अमृतपान झालें आम्हांसी । आतां कष्ट आम्हां कासयासी...

गुरूचरित्र - अध्याय चव्वेचाळीसावा

गुरूचरित्र - अध्याय चव्वेचाळीसावा

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ नामधारक म्हणे सिद्धासी । पुढें चरित्र जाहलें कैसी । विस्तारावें आम्हांसी । कृपा करीं गा दातारा ॥१॥ समस्त भक्त सेवा करिती...

गुरूचरित्र - अध्याय त्रेचाळीसावा

गुरूचरित्र - अध्याय त्रेचाळीसावा

श्रीगणेशाय नम: । श्रीगुरु म्हणती द्विजसी । या अनंतव्रतासी । भक्तिपूर्वक निश्चयेंसी । पूर्वी बहुतीं आराधिलें ॥१॥ युधिष्ठिर पंडुसुत । तयानें आचरिलें हें व्रत । राज्य लाधला त्वरित । ऐसें...

गुरूचरित्र - अध्याय बेचाळीसावा

गुरूचरित्र - अध्याय बेचाळीसावा

श्रीगणेशाय नमः ।

गुरूचरित्र - अध्याय एकेचाळीसावा

गुरूचरित्र - अध्याय एकेचाळीसावा

श्रीगणेशाय नमः । नामधारक शिष्य देखा । उभा राहोनि संमुखा । कर जोडुनी कौतुका । नमन करी साष्‍टांगीं ॥१॥ जय जयाजी सिद्धमुनि । तूं तारक भवार्णी । नाना धर्म विस्तारोनि...