संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

कानडा विठ्ठल कानडा विठ्ठल

कानडा विठ्ठल कानडा विठ्ठल

कानडा विठ्ठल कानडा विठ्ठल । कानडा विठ्ठल विटेवरी ॥१॥

कसा मला टाकुनी गेला

कसा मला टाकुनी गेला

कसा मला टाकुनी गेला राम ॥१॥

कशि जांवू मी वृंदावना

कशि जांवू मी वृंदावना

कशि जांवू मी वृंदावना । मुरली वाजवी ग कान्हा ॥१॥

आवडीनें भावें हरिनाम

आवडीनें भावें हरिनाम

आवडीनें भावें हरिनाम घेसी । तुझी चिंता त्यासी सर्व आहे ॥१॥

आह्मां नादी विठ्ठलु

आह्मां नादी विठ्ठलु

आह्मां नादी विठ्ठलु आह्मां छंदी विठ्ठलु हृदपरी विठ्ठलु मिळतसे ॥१॥

असा कसा देवाचा देव

असा कसा देवाचा देव

असा कसा देवाचा देव बाई ठकडा । देव एका पायाने लंगडा ॥१॥

अरे कृष्णा अरे कान्हा

अरे कृष्णा अरे कान्हा

अरे कृष्णा अरे कान्हा मनरंजन मोहना

लावणीक ११६ वी फुढिल भाग

लावणीक ११६ वी फुढिल भाग

साडि सेसूंद्या, धीरा धरा तुम्हि, नका घाबरे करूं दाणादाण पांघुरणें किती फिरफिरून तरी आवरूं ? ॥धृ०॥ येकीकडे जाउन बसुन मी साडी नेसती बरी । लपत लपत येऊन, असडितां प्राणविसाव्या निरी...

स्वस्थिति

स्वस्थिति

तुम्हांसी शरण बहुत मागे आले । तयांचे साहिले अपराध ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

हीन याती माझी देवा । कैसी घडे तुझी सेवा ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

यातीहीन मज म्हणती देवा । न कळे करुं तुमची सेवा ॥१॥

स्वस्थिति

स्वस्थिति

पाहतां पाहतां वेधियेला जीव । सुखाचा सुख सिंधु पंढरीराव ॥१॥