संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

गुरुचरित्र - अध्याय चाळीसावा

गुरुचरित्र - अध्याय चाळीसावा

श्रीगणेशाय नमः ।

गुरूचरित्र - अध्याय एकोणचाळीसावा

गुरूचरित्र - अध्याय एकोणचाळीसावा

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ सिद्ध म्हणे नामधारका । पुढें अपूर्व वर्तलें ऐका । साठी वर्षे वांझेसी एका । पुत्र झाला परियेसा ॥१॥ आपस्तंब-शाखेसी । ब्राह्मण...

गुरूचरित्र - अध्याय अडतीसावा

गुरूचरित्र - अध्याय अडतीसावा

गुरुचरित्र अध्याय अडतिसावा

गुरुचरित्र - अध्याय सदतीसावा

गुरुचरित्र - अध्याय सदतीसावा

श्रीगणेशाय नमः ।

गुरुचरित्र - अध्याय छत्तिसावा

गुरुचरित्र - अध्याय छत्तिसावा

श्रीगणेशाय नमः । शिष्योत्तम नामकरणी । लागे सिद्धाचे चरणी । विनवीतसे कर जोडोनि । भक्तिभावे करूनिया ॥१॥

गुरुचरित्र - अध्याय पस्तीसावा

गुरुचरित्र - अध्याय पस्तीसावा

श्रीगणेशाय नमः ।

गुरुचरित्र - अध्याय चौतिसावा

गुरुचरित्र - अध्याय चौतिसावा

श्रीगणेशाय नमः ।

गुरुचरित्र - अध्याय तेहेतिसावा

गुरुचरित्र - अध्याय तेहेतिसावा

श्रीगणेशाय नमः ।

गुरुचरित्र - अध्याय बत्तिसावा

गुरुचरित्र - अध्याय बत्तिसावा

श्रीगणेशाय नमः ।

गुरुचरित्र - अध्याय एकतिसावा

गुरुचरित्र - अध्याय एकतिसावा

श्रीगणेशाय नम: ।

गुरूचरित्र - अध्याय तिसावा

गुरूचरित्र - अध्याय तिसावा

श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ।

गुरूचरित्र - अध्याय एकोणतिसावा

गुरूचरित्र - अध्याय एकोणतिसावा

श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ।