संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

ॐकार स्वरूपा सद्गुरू

ॐकार स्वरूपा सद्गुरू

ॐकार स्वरूपा, सद्गुरू समर्था । अनाथाच्या नाथा, तुज नमो । तुज नमो, तुज नमो, तुज नमो ॥१॥

सत्वर पाव ग मला

सत्वर पाव ग मला

सत्वर पाव गे मला । भवानी आई रोडगा वाहिन तुला ॥१॥

विंचू चावला

विंचू चावला

सूर्य उगवला, प्रकाश पडला, आडवा डोंगर आडवा डोंगर, तयाला माझा नमस्कार

विठ्ठलावांचुनीं आणिकाचे

विठ्ठलावांचुनीं आणिकाचे

विठ्ठलावांचुनीं आणिकाचे ध्यान । नाहीं आह्मां चिंतन दुजियांचे ॥१॥