संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

नाममहिमा.

नाममहिमा.

चंदनाच्या संगें बोरीया बाभळी । हेकळी टाकळी चंदनची ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

आजि दिवस धन्य सोनियाचा । जीवलग विठोबाचा भेटलासे ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

संतांचा अनुभव संतचि जाणति । येर ते हांसती अभाविक ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

सप्रेमे निवृत्ति आणि ज्ञानदेव । मुक्‍ताईचा भाव विठ्‌ठलचरणीं ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

विठ्‌ठल विठ्‌ठल गजरीं । अवघी दुमदुमली पंढरी ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

वोखटे गोमटे असोत नरनारी । दोचि अक्षरीं पावन होती ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

मोहळा मक्षिका गुंतली गोडीसी । तैशापरी मानसीं नाम जपे ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

अवघा आनंदा राम परमानंद । हाचि लागो छंद माझे जीवा ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

न करीं सायासाचें काम । गाईन नाम आवडीं ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

अवघें मंगळ तुमचें गुण नाम । माझा तो श्रम पाहतां जाये ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

कोणासी साकडें गातां रामनाम वाचे । होय संसाराचें सार्थक तेणें ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

राम हीं अक्षरें सुलभ सोपींरे । जपतां निर्धारीं पुरे कोड ॥१॥