संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

नाममहिमा.

नाममहिमा.

भवाचें भय न धरा मानसीं । चिंता अहर्निशीं रामनाम ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

अवघ्या साधनांचें सार । रामकृष्ण हा उच्चार ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

शुद्ध भाव शुद्धमती । ऐसें पुराणें वदती ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

केला अंगीकार । उतरिला भार ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

गणिका अजामेळे काय साधन केलें । नामचि उच्चारिलें स्वभावता ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

नामाचें सामर्थ्य विष तें अमृत । ऐसी हे प्रचीत आहे जीवा ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

आणिक दैवतें काय बापुडीं । काय याची जोडी इच्छा पुरे ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

योग याग तप व्रत आणि दान । करितां साधन नाना कष्‍ट ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

आम्हां नकळे ज्ञान न कळे पुराण । वेदाचें वचन नकळे आम्हां ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

आम्हां अधिकार उच्छिष्‍ट सेवन । संतांचे पूजन हेंचि बरें ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

त्रैलोक्यवैभव ओंवाळोनि सांडावें । नाम सुखें घ्यावें विठोबाचें ॥१॥

नाममहिमा.

नाममहिमा.

भेदाभेद कर्म नकळे त्याचें वर्म । वाउगाचि श्रम वाहतां जगीं ॥१॥