संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

सुखाचें जें सुख चंद्रभागेतटीं । पुंडलीकापाठीं उभें असे ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

उतरलें सुख चंद्रभागेतटीं । पाहा वाळुवंटीं बाळरुप ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

सर्वही सुखाचें ओतिलें श्रीमुख । त्रिभुवन नायक पंढरीये ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

अनाम जयासी तेंचि रुप आलें । उभें तें राहीलें विटेवरी ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

व्यापक व्यापला तिहीं त्रिभुवनीं । चारी वर्ण खाणी विठू माझा ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

गोजिरें साजिरें श्रीमुख चांगलें । ध्यानीं मिरवलें योगीयांच्या ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

अनादि निर्मळ वेदाचें जें मूळ । परब्रह्म सोज्वळ विटेवरी ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

श्रीमुखाची शोभा कस्तुरी मळवट । उभा असे नीट विटेवर ॥१॥

सुखाचें हें नाम आवडीनें

सुखाचें हें नाम आवडीनें

सुखाचें हें नाम आवडीनें गावें । वाचे आळवावें विठोबासी ॥१॥

सुखाचें जें सुख चंद्रभागेतटीं

सुखाचें जें सुख चंद्रभागेतटीं

सुखाचें जें सुख चंद्रभागेतटीं । पुंडलीकापाठीं उभें ठाकें ॥१॥

सुख अनुपम संतांचे

सुख अनुपम संतांचे

सुख अनुपम संतांचे चरणीं । प्रत्यक्ष अलका भुवनी नांदत असे ॥१॥

विठ्ठल विठ्ठल गजरी

विठ्ठल विठ्ठल गजरी

विठ्ठल विठ्ठल गजरी । अवघी दुमदुमली पंढरी ॥१॥