संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

मच्छ जैसा जळावांचोनी तडफडी । तैसीच आवडी तुकोबाची ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

उघडोनी नेत्र पाहे जंव पुढें । तंव दृष्टी पडे पांडुरंग ॥ १ ॥

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

आदिनाथें उपदेश पार्वतीस केला । मत्स्येंद्रें ऐकिला मच्छगर्भी ॥ १ ॥

संतपदांची जोड दे रे

संतपदांची जोड दे रे

संतपदांची जोड दे रे हरि साधुपदाची जोड ॥१॥

भक्ताचिया काजासाठी

भक्ताचिया काजासाठी

भक्ताचिया काजासाठी, साधुचिया प्रेमासाठी, सोडली मी लाज रे ॥१॥

अजि मी ब्रह्म पाहिले

अजि मी ब्रह्म पाहिले

अजि मी ब्रह्म पाहिले

अगा करुणाकरा

अगा करुणाकरा

अगा करुणाकरा करितसें धांवा । या मज सोडवा लवकरी ॥१॥

संत तुकाराम - ऐसी वाट पाहें निरोप कां म...

संत तुकाराम - ऐसी वाट पाहें निरोप कां म...

ऐसी वाट पाहें निरोप कां मूळ । कां हे कळवळ तुज उमटेची ना ॥१॥

नायकावे कानीं तयाचे ते बो...

नायकावे कानीं तयाचे ते बो...

नायकावे कानीं तयाचे ते बोल । भक्तीवीण फोल ज्ञान सांगे ॥१॥

काय करुं कळा युक्ति या कु...

काय करुं कळा युक्ति या कु...

काय करुं कळा युक्ति या कुसरी । जाणिवेच्या परी सकळिंका ॥१॥

चांगदेव पासष्टी

चांगदेव पासष्टी

स्वस्ति श्री वटेशु । जो लपोनि जगदाभासु । दावी मग ग्रासु । प्रगटला करी ॥ १ ॥ प्रगटे तंव तंव न दिसे । लपे तंव तंव आभासे । प्रगट ना...