संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

माझा शिण भाग अवघा हरपला । विठोबा देखिला विटेवरी ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

बहुतांचे धांवणें केलें बहुतापरी । उदार श्रीहरी वैकुंठीचा ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

मुळींचा संचला आला गेला कुठें । पुंडलिक पेठे विटेवरी ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

भक्तांचियां लोभा वैकुठं सांडिलें । उभेंचि राहिले पंढरीये ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

देखिला देखिला योगियांचा रावो । रुक्मादेवी नाहो पंढरीचा ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

दुर्लभ होतें तें सुलभ पैं झालें । आपण नटलें सगुण रुप ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

अवघी पंढरी भुवैकुंठ नगरी । नांदतसे हरी सर्वकाळ ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

अंगिकार करी तयाचा विसर । न पडे साचार तया लागीं ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

भाविकांच्या लोभा होऊनी आर्तभूत । उभाचि तिष्‍ठत पंढरीये ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

पंढरीचे सुख नाहीं त्रिभुवनीं । प्रत्यक्ष चक्रपाणी उभा असे ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

ज्या सुखा कारणें योगी शिणताती । परी नव्हे प्राप्ती तयांलागीं ॥१॥

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

आपुलिया सुखा आपणचि आला । उगलाचि ठेला विटेवरी ॥१॥