संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

पंढरीमहिमा

पंढरीमहिमा

श्रीमुखाची शोभा कस्तुरी मळवट । उभा असे नीट विटेवर ॥१॥

सुखाचें हें नाम आवडीनें

सुखाचें हें नाम आवडीनें

सुखाचें हें नाम आवडीनें गावें । वाचे आळवावें विठोबासी ॥१॥

सुखाचें जें सुख चंद्रभागेतटीं

सुखाचें जें सुख चंद्रभागेतटीं

सुखाचें जें सुख चंद्रभागेतटीं । पुंडलीकापाठीं उभें ठाकें ॥१॥

सुख अनुपम संतांचे

सुख अनुपम संतांचे

सुख अनुपम संतांचे चरणीं । प्रत्यक्ष अलका भुवनी नांदत असे ॥१॥

विठ्ठल विठ्ठल गजरी

विठ्ठल विठ्ठल गजरी

विठ्ठल विठ्ठल गजरी । अवघी दुमदुमली पंढरी ॥१॥

पंढरीचे सुख नाहीं

पंढरीचे सुख नाहीं

पंढरीचे सुख नाहीं त्रिभुवनीं । प्रत्यक्ष चक्रपाणि उभा असे ॥१॥

धांव घाली विठू आता

धांव घाली विठू आता

धांव घाली विठू आता चालू नको मंद । बडवे मज मारिति ऐसा काही तरि अपराध ॥१॥

जोहार मायबाप जोहार

जोहार मायबाप जोहार

जोहार मायबाप जोहार । तुमच्या महाराचा मी महार ॥१॥

आह्मां नकळे ज्ञान

आह्मां नकळे ज्ञान

आह्मां नकळे ज्ञान न कळे पुराण । वेदाचें वचन नकळे आह्मां ॥१॥

अबीर गुलाल उधळीत

अबीर गुलाल उधळीत

अबीर गुलाल उधळीत रंग । नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग ॥१॥

गोष्ट सदुसष्ठावी

गोष्ट सदुसष्ठावी

गोष्ट सदुसष्ठावी स्वतःचे ज्याला ‘डोके’ नाही, तो मृत नसला तरी जिवंतही नाही.

संत बहिणाबाईचे अभंग

संत बहिणाबाईचे अभंग

संतकृपा झाली । इमारत फळा आली ॥ १ ॥