संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

अध्याय ४

अध्याय ४

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय ३

अध्याय ३

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय २

अध्याय २

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अध्याय १

अध्याय १

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ जयजयाजी उदारकीर्ती । जयजयाजी प्रतापज्योती । जयजयाजी हे गणपती ! । गौरीपुत्रा मयूरेश्वरा ! ॥१॥ कार्यारंभीं तुझें स्मरण । करित आले जन । मोठमोठाले विद्वान ।...

श्रीएकनाथमहाराजनमन-श्लोक

श्रीएकनाथमहाराजनमन-श्लोक

श्रीकृष्णदयार्णवरचित श्रीएकनाथमहाराजनमन-श्लोक

पाठ

पाठ

१ हरीचिया दासा हरि दाही दिशा । भावें जैसा तैसा हरि एक ॥१॥ हरी मुखीं गातां हरपली चिंता । त्या नाहीं मागुता जन्म घेणें ॥२॥ जन्म घेणें लागे वासनेच्या संगे...

ॐ नमोजी आद्या

ॐ नमोजी आद्या

ॐ नमोजी आद्या । वेद प्रतिपाद्या ॥ जय जय स्वसंवेद्या । आत्मरूपा ॥१॥

हरि उच्‍चारणीं अनंत

हरि उच्‍चारणीं अनंत

हरि उच्‍चारणीं अनंत पापराशी । जातील लयासि क्षणमात्रें ॥१॥

समाधि साधन संजीवन

समाधि साधन संजीवन

समाधि साधन संजीवन नाम । शांति दया सम सर्वांभूतीं ॥१॥

सगुणाची सेज निर्गुणाची

सगुणाची सेज निर्गुणाची

सगुणाची सेज निर्गुणाची बाज । सांवळी विराजे कृष्ण-मूर्ति ॥१॥

सगुण निर्गुण दोन्ही

सगुण निर्गुण दोन्ही

सगुण निर्गुण दोन्ही विलक्षण ब्रह्म सनातन विठ्ठल हा

विश्वाचे आर्त

विश्वाचे आर्त

विश्वाचे आर्त माझे मनीं प्रकाशले । अवघेचि जालें देह ब्रह्म ॥१॥