संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

दिन तैसी रजनी झाली गे

दिन तैसी रजनी झाली गे

दिन तैसी रजनी झाली गे माये ॥१॥

तुझिये निडळीं

तुझिये निडळीं

तुझिये निडळीं कोटि चंद्र-प्रकाशे । कमल-नयन हास्य-वदन हांसे ॥१॥

तुज सगुण ह्मणों कीं

तुज सगुण ह्मणों कीं

तुज सगुण ह्मणों कीं निर्गुण रे । सगुण-निर्गुण एकु गोविंदु रे ॥१॥

जंववरी रे तंववरी

जंववरी रे तंववरी

जंववरी तंववरी जंबूक करी गर्जना । जंव त्या पंचानना देखिलें नाहीं बाप ॥१॥

जाणीव नेणीव भगवंती

जाणीव नेणीव भगवंती

जाणीव नेणीव भगवंतीं नाही । उच्चारणीं पाहीं मोक्ष सदा ॥१॥

घनु वाजे घुणघुणा

घनु वाजे घुणघुणा

घनु वाजे घुणघुणा । वारा वाहे रुणझुणा । भवतारकु हा कान्हा । वेगीं भेटवा कां ॥१॥

कान्होबा तुझी घोंगडी

कान्होबा तुझी घोंगडी

कान्होबा तुझी घोंगडी चांगली । आह्मांसि कां दिली वांगली रे ॥१॥

काट्याच्या अणीवर वसले

काट्याच्या अणीवर वसले

काट्याच्या अणीवर वसली तीन गावें । दोन ओसाड एक वसेचिना ॥१॥

एक तत्त्व नाम दृढ धरीं

एक तत्त्व नाम दृढ धरीं

एक तत्त्व नाम दृढ धरीं मना । हरीसि करूणा येईल तूझी ॥१॥

आजि सोनियाचा दिनु

आजि सोनियाचा दिनु

आजि सोनियाचा दिनु । वर्षे अमृताचा घनु ॥१॥

अवचिता परिमळू

अवचिता परिमळू

अवचिता परिमळू, झुळुकला अळुमाळू । मी ह्मणु गोपाळू, आला गे माये ॥१॥

अवघाचि संसार सुखाचा

अवघाचि संसार सुखाचा

अवघाचि संसार सुखाचा करीन । आनंदें भरीन तिन्ही लोक ॥१॥