संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

गुरुचरित्र - अध्याय नववा

गुरुचरित्र - अध्याय नववा

श्रीगणेशाय नमः । ऐकोनि सिद्धाचे वचन । नामधारक करी नमन । विनवीत कर जोडून । भक्तिभावे करोनिया ॥१॥ श्रीपाद कुरवपुरी असता । पुढे वर्तली कैसी कथा । विस्तारूनि सांग आता...

गुरुचरित्र - अध्याय आठवा

गुरुचरित्र - अध्याय आठवा

श्रीगणेशायनमः । नामधारक म्हणे सिद्धासी । गोकर्णमहिमा निरोपिलासी । श्रीगुरु राहिले किती दिवसी । वर्तले पुढे काय सांग ॥१॥ श्रीगुरुमूर्ति कृपासिंधु । माझे मनी लागला वेधु । चरित्र ऐकतां महानंदु...

गुरूचरित्र - अध्याय सातवा

गुरूचरित्र - अध्याय सातवा

श्रीगणेशाय नमः ।

गुरूचरित्र - अध्याय सहावा

गुरूचरित्र - अध्याय सहावा

श्रीगणेशाय नमः । नामधारक म्हणे सिद्धासी । स्वामी तू ज्योति अंधकारासी । प्रकाश केला जी आम्हांसी । गुरुपीठ आद्यंत ॥१॥ त्रैमूर्ति होऊनि आपण । तीर्थे करावी किंकारण । विशेष असे...

गुरूचरित्र - अध्याय पाचवा

गुरूचरित्र - अध्याय पाचवा

श्रीगणेशाय नमः ।

गुरूचरित्र - अध्याय चौथा

गुरूचरित्र - अध्याय चौथा

श्रीगणेशाय नमः ।

गुरूचरित्र - अध्याय तिसरा

गुरूचरित्र - अध्याय तिसरा

श्रीगणेशाय नमः ।

गुरूचरित्र - अध्याय दुसरा

गुरूचरित्र - अध्याय दुसरा

श्रीगणेशाय नमः ।

गुरूचरित्र - अध्याय पहिला

गुरूचरित्र - अध्याय पहिला

श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीकुलदेवतायै नमः । श्रीपादश्रीवल्लभाय नमः । श्रीनृसिंहसरस्वत्यै नमः ।

पारायणाच्या प्रारंभी करावयाचा संकल्प

पारायणाच्या प्रारंभी करावयाचा संकल्प

प्रथम दोन वेळा आचमन करावे. ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः । इष्टदेवताभ्यो नमः । कुलदेवताभ्यो नमः । ग्रामदेवताभ्यो नमः । वास्तुदेवताभ्यो नमः । श्रीपाद्श्रीवल्लभाय नमः । श्रीसद्‍गुरुनृसिंहसरस्वत्यै नमः । सर्वेभ्यो देवेभ्यो, ब्राह्मणेभ्यो...

श्रीगुरुचरित्र पारायण-पद्धती

श्रीगुरुचरित्र पारायण-पद्धती

श्रीगुरुचरित्र हा ग्रंथ महाराष्ट्रात वेदांइतकाच मान्यता पावलेला आहे. इसवी सनाच्या १४व्या शतकात श्रीनृसिंह सरस्वती यांचे दिव्य व अद्भुत चरित्र विवरण करणारा हा ग्रंथ श्रीगुरूंच्या शिष्यपरंपरेतील श्रीसरस्वती गंगाधर यांनी १५व्या शतकात...

गुरूचरित्र - प्रस्तावना

गुरूचरित्र - प्रस्तावना

गुरूचरित्र हे मराठीतील एक प्रभावशाली धार्मिक पुस्तक आहे. १५ व्या- १६ व्या शतकात श्री. सरस्वती गंगाधर स्वामींनी हे पुस्तक लिहीले. या पुस्तकात स्वामी नरसिंह सरस्वती यांचे चरीत्र, त्यांचे तत्वज्ञान, आणि...