संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

दरवेश

दरवेश

अल्ला तुही तुहीरे । नबी तुही तुहीरे ॥ध्रु०॥

गावगुंड

गावगुंड

अरे अरे गांवगुंडा । तुझा बहुत ऐकतों झेंडा । जें येतें तें बोलतों तोंडा । हें मज गारुड्यापुढें चालणार नाहीं रे ॥ १ ॥

गावगुंड

गावगुंड

अरे अरे गांवगुंडा । क्षीरसागरींच्या पुंडा । हातां घेऊं नको धोंडा । भुलविशील गांवच्या रांडा । तर तर उगाच राही रे गांवगुंडा ॥ १ ॥

गारुड

गारुड

सद्‌गुरु विघ्नहरु ब्रह्म लंबोदरु भावें केला प्रणिपातु । भक्ति सरस्वती चैतन्य शक्ति तिचा मी झालों अंकितु । संत सज्जन जनीं जनार्दन अवधान त्यासी मागतु । गारुडाची गती गाईन तुम्हांप्रती सादर...

गारुडी

गारुडी

आदि पुरुष निर्गुण निराधारकी याद कर । मेरे परवरदिगारकी याद कर । जिने माया अज बनायी । उस वस्तादकी याद कर । गैबी खजिना हामना दिया । उस साहेब की...

गारुडी

गारुडी

अव्वल याद करो वस्तादकी । गुरु पीर पैगंबरकी । और याद करो करतारकी । जिन्नै मडान पैदा । लिया है । अव्वल देखो ये कथा । उसे नाम नथा ।...

गारुडी

गारुडी

बाजे घरे ख्याले । नजर करो माबाप ॥ १ ॥

गारुडी

गारुडी

यारो देखो रे देखो गयबी गारुडी आया ॥ध्रु०॥

गारुडी

गारुडी

संकासुरानें तप करून केलें ब्रह्मयाचें आराधन । तेथें वेद मूर्तिमंत जाण । संकासुरास नव्हतें मरण । आकाशीं जळीं काष्ठीं जाण । अस वर दिधला होता महान परमेष्ठीनें ॥ १ ॥...

हापसी

हापसी

ख्याल कीया मच्छलीवाले वल्ले ।

हुशारी

हुशारी

हुशियार बंदा हुशियार । तेरा तन खबरदार । तुझें खिलावन एक नार । बतादेव सतरावी । घरपाई है ॥ १ ॥

मेसाबाई

मेसाबाई

मेसको मैराळ तूं मसणीचे आई । धांव पाव वेगीं माझें नमन तुझे पायीं ॥ १ ॥