संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

गारुडी

गारुडी

यारो देखो रे देखो गयबी गारुडी आया ॥ध्रु०॥

गारुडी

गारुडी

संकासुरानें तप करून केलें ब्रह्मयाचें आराधन । तेथें वेद मूर्तिमंत जाण । संकासुरास नव्हतें मरण । आकाशीं जळीं काष्ठीं जाण । अस वर दिधला होता महान परमेष्ठीनें ॥ १ ॥...

हापसी

हापसी

ख्याल कीया मच्छलीवाले वल्ले ।

हुशारी

हुशारी

हुशियार बंदा हुशियार । तेरा तन खबरदार । तुझें खिलावन एक नार । बतादेव सतरावी । घरपाई है ॥ १ ॥

मेसाबाई

मेसाबाई

मेसको मैराळ तूं मसणीचे आई । धांव पाव वेगीं माझें नमन तुझे पायीं ॥ १ ॥

फकीर

फकीर

दीलका हामने पछानावे । कायकु सोंग बताताबे ॥ १ ॥

फकीर

फकीर

पंच तत्त्वका शोध करीयो । मूळबंध अंकुश खोचायो । पांच पांचके पचीस पचीयो । ग्यान ध्यानसो धीर मच्याई ॥ १ ॥

फकीर

फकीर

भला संतनका संग । खावे निजबोधन की भंग । सदर आनंदमो दंग । ऐसा मलंग फकीर ॥ १ ॥

फुलवरा

फुलवरा

पिण्डांड ब्रह्मांड अंतरीं दैवत भिन्नाकृती वो । शोधोनी पहातां अवघें चराचर व्यापक घन संभुती वो । भेदभाव त्रिगुणाचा रज तम सत्त्वाची आरती वो । ऐसें जाणोनी केली उभवणी । द्वैत...

भांड

भांड

देख माया जद लगी बाबा आदमके पिछे । कैलास छांडकर स्मशानमो बैठे ॥ १ ॥

भांड

भांड

हुवा भांड माया छांड एक संग पकडा । जोरू लडके मायबाप सबकू बस करा ॥ १ ॥

भांड

भांड

हुवा भांड माया छांड एक संग पकडा । जोरू लडके मायबाप सबकू बस करा ॥ १ ॥