संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

आडबंग

आडबंग

आडबंग आडबंग । सदा विषयामध्यें दंग । मदमस्त डोले भुजंग । प्रेमकीर्तनाचा रंग । मोडून झाला निःसंग ॥ १ ॥

व्यापार

व्यापार

त्रैलोक्याचा स्वामी जनार्दना । केला व्यापार ह्यापासून ॥ १ ॥

विंचू

विंचू

सहजीं सहज स्वयें स्थिती । स्वभावें भावना आर्तक आली स्थिती ।

टिटवी

टिटवी

एक ग्रामावरी जाऊन । एक नदीतीर पाहून । तेथें टिटवी करी शयन । दोन्ही पायांत खडा धरून गा ॥ १ ॥

थट्टा

थट्टा

अशी ही थट्टा । भलभल्यासी लाविला बट्टा ॥ध्रु०॥

स्वप्न

स्वप्न

बैसोनी स्वप्न सांगे लोका । नवल आजी पाहिलें तृषा लागली उदका ।

सौरी

सौरी

भोळा दादुला बाई म्यां केला । संसार सारा नागविला ॥ १ ॥

सौरी

सौरी

होउनी स्वैरी लुगडें फेडी भलत्या सवें हांसे । हांसत हांसत घर घेतलें कोण मज पुसे ॥ १ ॥

सौरी

सौरी

न करी वो चाळा स्वैरीचिया बोला । वेधला जीव निसंगपणें खाती नवा गोळा ॥ १ ॥

सौरी

सौरी

सांड रांड गमजा नको करूं बोल । भक्तीविण ज्ञान गेलें कीती करिसी फोल ॥ १ ॥

सौरी

सौरी

जातिभ्रष्ट जाली सौरी हिंडे दारोदारीं । सांवलें उचकुनी जगासी दावी डौर वाजवी करीं ॥ १ ॥

सौरी

सौरी

सहा दादुले केले परि म्यां ऐसा नाहीं देखिला दादुला । काया वाचा रमलें त्याशीं परि म्यां ऐसा नाहीं देखिला दादुला ॥ १ ॥