संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

भांड

भांड

माया छांड सुनोजी । आछा भांड बनोजी ॥ ध्रु० ॥

बुलबुल

बुलबुल

लखो बुलबुल है । दावोजी मुबारखो ॥ ध्रु० ॥

चिरंजीवपद

चिरंजीवपद

चिरंजीवीपद पावावयासी । अधिकार कैसा साधकासी । किंचित बोलेन निश्चयेंसी । कळावयासी साधका ॥ १ ॥

जोगी

जोगी

हम तो जोगी रे बाबा संजोगी ॥ध्रु०॥

नानक

नानक

सिरमें टोपी गलेमें सैली । कफनी दाला देख ॥ १ ॥

नानक

नानक

आलख निरंजन नानक आया । नेकी करना अच्छा है ॥ १ ॥

जाबचिठ्ठी

जाबचिठ्ठी

सकलयुक्त प्रवीण जिवाजीपंत शेखदार । तुम्हांवर बाकी निघाली म्हणोन तुम्हांस देहगांवास पाठविलें । तर देहेगांवीं राहून । विषय शेट व लोभाजी नाईक । यांचे बुद्धीस लागोनी भवसमुद्र तारावयाची भूल पडली...

जमाखर्च

जमाखर्च

ऐका जमाखर्चाची धणी । नरदेह मुद्दल जमा धरूनी । बाकी साल हल्लीं उगवणी । शून्य घालुनी संसारा ॥ १ ॥

कौल

कौल

हा कौल सावध ऐका । तत्त्वमसि धन्याचा शिक्का । सांडोनी अवघा धोका । शोकदुःखासहित ॥ १ ॥

कौलपत्र

कौलपत्र

चिरंजीव जिवाजीपंत ठाणेदार । यासी आत्मारामपंत कमाविसदार । कसबे ब्रह्मपुरी । आशीर्वाद उपरी । तुम्हांस देहगांवचें ठाणें दिल्हें आहे । तर ठाण्यांत सावधपणें वर्तणूक करणें । तेथें ममताई पाटलीण ।...

पत्र

पत्र

माझें पत्र धन्याला । वैकुंठवासी नांदतो त्याला । असा धनी माझा भला । माझ्या पूर्वजांचा उद्धार केला ॥ १ ॥

ताकीदपत्र

ताकीदपत्र

समस्त राजकर्ते धुरंधर । परगणे शरीराबाद सुभा । सुमातैन लोली प्रवाहे । ताकीदपत्र दिधलें कीं । कायापुरास जिवाजी नामें गृहस्थ । त्यास कौल देऊन देहगांवची वस्ती । आबाद रक्षावया निमित्त...