संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

सुनो संत सज्जन भाई । हम त...

सुनो संत सज्जन भाई । हम त...

सुनो संत सज्जन भाई । हम तो निराकारके गारुडी आया है । हमारे उप्पर संतकी नवाई । इस कलजुगमें पैदा हुवे ॥१॥ ये देखो खेल खेलत रस्तेमें । सब आलम...

चल चल चल । याद करो गुरु ग...

चल चल चल । याद करो गुरु ग...

चल चल चल । याद करो गुरु गारुडकी । और आदिपुरुषकी । संत महंतकी । गुणी गुणवंतकी । और बडे बडे महाजनकी । बडे बडे सरदारकी ॥१॥ चल चल चल...

संसार बाजेगिरी देख । दुरल...

संसार बाजेगिरी देख । दुरल...

संसार बाजेगिरी देख । दुरलग आंदेशा आकर देख । जो कुच होनारा सो कदा न चुके । वल्ले वस्तादकी पदनामी । आखर जमानी । यादी निकसो बुरे हाल होवेगे ।...

पलखम्यानें चार जुग ज्यावे...

पलखम्यानें चार जुग ज्यावे...

पलखम्यानें चार जुग ज्यावे । तनकी नहीं भाई बात ॥१॥ देख मुंडे देख । आपना नफा मुंडे देख ॥ध्रृ०॥ कृत त्रेत द्वापार कलयुग मोठा । चारा युग मुफत गमावे आया...

चल चल चल । निरंजन जंगलका ...

चल चल चल । निरंजन जंगलका ...

चल चल चल । निरंजन जंगलका आया खिलारी । लिया हातमो खेल पेटारी । कालीकल वाहामो डारी । सबका मुसासाब घुसारी । हा हा हा हा । चुप बैठ चुप...

अयोध्येचा हो देव्हारा । आ...

अयोध्येचा हो देव्हारा । आ...

अयोध्येचा हो देव्हारा । आला अहंकाराचा वारा । डोळे फिरवी गरगरां ॥१॥ मानवी रामाबाई मानवी कृष्णाबाई ॥ध्रृ०॥ रामाबाईचा घरचारु । चौघा जणांचा व्यापारु । सहा अठराचा पडिभारु ॥२॥ रामाबाईचा वो...

जोहार मायबाप जोहार । मी स...

जोहार मायबाप जोहार । मी स...

जोहार मायबाप जोहार । मी सकळ संतांचा महार । सांगतो दृढ विचार । तो ऐका की जी मायबाप ॥१॥ माझा विचार नारदें ऐकिला । तो पुनः रुपा नाहीं आला ।...

जोहार मायबाप जोहार । सकळ ...

जोहार मायबाप जोहार । सकळ ...

जोहार मायबाप जोहार । सकळ संतांशीं माझा जोहार । मी अयोध्या नगरीचा महार । रामजीबावाचे दरबारचा की जी मायबाप ॥१॥ रामजीबावाचा कारभार । राज्य करीं अयोध्यापुर । मी तेथील नफर...

संचित बरवें लिहिलें । भाग...

संचित बरवें लिहिलें । भाग...

संचित बरवें लिहिलें । भाग्यवंता भाग्य चांगलें । कन्यापुत्र पोट पिकलें । वेल मांडवा जाईल ॥१॥ फार देव दुणावेल । पोटभर दोंद सुटेल । गाईम्हशीनें वाडे भरवील । उत्कृष्ट दुभतें...

आरता येरे धाकुट्या मुला ।...

आरता येरे धाकुट्या मुला ।...

आरता येरे धाकुट्या मुला । कशानें थोरपण तुला । उलीसेंच कीं रे दिसतें पोर । ब्रह्मीं नाहीं लहान थोर । तुला ब्रह्म ठाऊकें आहे । सर्वांघटीं तेंचि पाहे । ब्रह्मीं...

अगा ते परम शुभ ऐक । लाभ द...

अगा ते परम शुभ ऐक । लाभ द...

अगा ते परम शुभ ऐक । लाभ दिसे तो एक । नांदतें धर्माचें घर । सद्विविकाचें विवर । विवरांत विश्रांती थोर । अपार सुख तें ॥१॥ ऐसा नरदेह परम सुखाचा...

गाय

गाय

संत नाम गाय संत नाम गाय । संत नाम गाय कामधेनु ॥ १ ॥ सदा सर्वकाळ दुभे भक्‍तालागी । उणे पाहता अंगी धाव घाली ॥ २ ॥ नाम मुख स्तना...