संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

आंधळा पांगळा

आंधळा पांगळा

असोनिया दृष्टी जाहलो मी आंधळा । आपंगिले जिद्दी जाहलो त्या वेगळा । मायबाप माझे म्हणती मज माझ्या बाळा । शेवटी मोकलिती देती हाती काळा ॥१॥ संत तुम्ही मायबाप माझी राखा...

भूत जबर मोठे गं बाई

भूत जबर मोठे गं बाई

भूत जबर मोठे गं बाई । झाली झडपड करूं गत काई ॥ १ ॥ झाली झडपड करूं गत काई । सूप चाटूचे केले देवऋषी ॥ या भूताने धरिली केशी ॥...

नाहं जोगी नाहं भॊगी नाहं जोशी संन्याशी

नाहं जोगी नाहं भॊगी नाहं जोशी संन्याशी

नाहं जोगी नाहं भॊगी नाहं जोशीसंन्याशी । नाहं कर्मी नाहं धर्मी उदासी ना घरवासी ॥ १ ॥ बाबा अचिंत्य रे बाबा अचिंत्यरे ब्रह्मी स्फुरे सो माया । नाम नाही ना...

आम्ही परात्पर देशी

आम्ही परात्पर देशी

आम्ही परात्पर देशी । कोणी नोळखती आम्हासी । टाकून आलो संतापाशी ॥१॥ बाळसंतोष बाबा ॥धृ. ॥ जीर्ण स्वरूपाचा शेला । विषय भोगीता विटला । तो मज द्याव दाते वहिला ॥२॥...

अलक्ष लक्ष पाहवेना

अलक्ष लक्ष पाहवेना

अलक्ष लक्ष पाहवेना । ते कोणाचे ध्यानी बैसेना । योगी ध्याती जया मना । ते आणी पां रे आपुल्यामना ॥१॥ बाबा बाळसंतोष ।बाळसंतोष ॥धृ. ॥ अनुहात शब्द निराळा । सोहं...

चिन्मय चिद्रुप अक्षय डोळा

चिन्मय चिद्रुप अक्षय डोळा

चिन्मय चिद्रुप अक्षय डोळा । दिसें रूपें रूप आगळा । आगमा निगम न कळे कळा । तोचि लक्षालक्ष लक्षु निराळा ॥१॥ बाबा बाळसंतोष । बाळ संतोष बाबा बाळसंतोष ॥धृ. ॥...

चौदेहांची घेऊनी दीक्षा

चौदेहांची घेऊनी दीक्षा

चौदेहांची घेऊनी दीक्षा । आम्ही मागू कोरान्न भिक्षा । अलक्ष्य अनुलक्ष । प्रत्यक्ष जनार्दन आम्हा साक्ष ॥१॥ बाबा बाळसंतोष ॥धृ. ॥ देही असून होऊ विदेही । कामक्रोध बांधू पायी ।...

आम्ही परात्पर भिकारी

आम्ही परात्पर भिकारी

आम्ही परात्पर भिकारी ॥ वेगे आलो संताद्वारी । द्या मज भक्‍तीची भाकरी । म्हणूनी नाचतो नामगजरी ॥१॥ बाळसंतोष बाबा ॥धृ. ॥ युगे अठ्ठावीसांचा जोगी । विभूति चर्चित सर्वांगी ।

अलक्ष लक्ष मी भिकारी

अलक्ष लक्ष मी भिकारी

अलक्ष लक्ष मी भिकारी । म्हणोनी आलो सद्‌गुरुद्वारी । भिक्षा मागतो नाना परी । कोण्ही वाचे स्मरा मुरारी ॥१॥ बाबा बाळसंतोष ॥धृ. ॥ चार युगे करुनी फेरी । हिंडो सद्‌गुरुचे...

संसार नगरी बाजार भरला भाई

संसार नगरी बाजार भरला भाई

संसार नगरी बाजार भरला भाई । कामक्रोध लोभ याचे गिर्‍हाइक पाही ॥ १ ॥ यात सुख नाही त्यात सुख नाही । या हाटाचे सुख कोठे नाही ॥ २ ॥ या...

बहिरा जालो या या जगी

बहिरा जालो या या जगी

बहिरा जालो या या जगी ॥धृ. ॥ नाही ऎकिले हरिकीर्तन । नाही केले पुराण श्रवण । नाही वेदशास्त्रण पठण । गर्भी बहिरा झालो त्यागुन ॥१॥ नाही सन्तकीर्ति श्रवणी आली ।...

माझे कुळीची कुळस्वामिनी

माझे कुळीची कुळस्वामिनी

माझे कुळीची कुळस्वामिनी । विठाई जगत्रय जननी । येई वो पंढरपूरवासनि । ठेवीले दोन्ही कर जघनी । उभी सखी सजनी ॥ १ ॥ येई पुंडलिक वरदायिनी ।विश्वजननी । रंगा येई...