संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

अयोध्येचा हो देव्हारा

अयोध्येचा हो देव्हारा

अयोध्येचा हो देव्हारा । आला अहंकाराचा वारा । डोळे फिरवी गरगरा ॥ १ ॥ मानवी रामाबाई मानवी कृष्णाबाई ॥ धृ. ॥ रामाबाईचा घरचारू । चौघाजणांचा व्यापारू । सहा अठराचा पडिभारू...

अंबा

अंबा

सत्वर पाव गे मला । भवानी आई रोडगा वाहिन तुला ॥ १ ॥ सासरा माझा गावी गेला । तिकडेच खपवी त्याला ॥ २ ॥ सासू माझी जाच करिते । लौकर...

चिरंजीव जिवाजीपंत ठाणेदार...

चिरंजीव जिवाजीपंत ठाणेदार...

चिरंजीव जिवाजीपंत ठाणेदार वास्तव्य देहपूर यासी आत्मारामपंत यांचा आशीर्वाद । पत्र लिहिणे कारण जे तुम्हास देहगावची सनद शंभर वर्षांनी देऊन पाठविले । कलम तपसील । गावची आबादी करावी ॥ १...

आंधळा

आंधळा

आधि देखत होतो सकळ । मग ही दृष्टी गेली आले पडळ । चालत मार्ग न दिसे केवळ । आता मज करा कृपा मी दीन तुम्ही दयाळ ॥१॥ दाते हो दान...

वृंदावनी वेणु

वृंदावनी वेणु

वृंदावनी वेणु कवणाचा माये वाजे । वेणुनादे गोवर्धनु गाजे ॥१॥

अध्याय ५७

अध्याय ५७

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीक्षीराब्धिवासाय नमः ॥ जयज्य क्षीराब्धिवासा मेघश्यामा ॥ अनंतरूपा अनंतनामा ॥ अनंतअवतारा पुरुषोत्तमा ॥ निगमांसी महिमा न कळे तुझा ॥१॥ जयजय वैकुठविलासिया ॥ गुणसमुद्रा करुणालया ॥ चरणीं महिमा...

अध्याय ५६

अध्याय ५६

श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीदीननाथाय नमः ॥ जय वैकुंठवासी मनमोहना ॥ क्षीराब्धितनयेच्या प्राणजीवना ॥ अविनाशा कल्पद्रुमा पुरुषोत्तमा पांडुरंगा ॥१॥ कृष्ण विष्णु सदाशिवा ॥ सकळ जीवांचा तूं विसांवा ॥ करुणाकरा देवाधिदेवा...

अध्याय ५५

अध्याय ५५

श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीजगदीश्वराय नमः ॥ जयजय अचळा अव्यया अविनाशा ॥ अनामा अरूपा परमपुरुषा ॥ ब्रह्मांडनायका जगन्निवासा ॥ स्वानंदाधीशा श्रीहरि ॥१॥ निजभक्त करिती तुझें स्मरण ॥ तुजलागीं त्यांचें निदिध्यासन...

अध्याय ५४

अध्याय ५४

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीराधारमणाय नमः ॥ जय जय विश्वव्यापका रुक्मिणीपती ॥ तूंचि माझी धनसंपत्ती ॥ माता पिता बंधु निश्चितीं ॥ तुजविण विश्रांति असेना ॥१॥ तूंचि माझें अध्यात्मज्ञान ॥ तूंचि माझें...

अध्याय ५३

अध्याय ५३

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीत्रिलोक्यनाथाय नमः ॥ जय विश्वभूषणा विश्वंभरा ॥ मायातीता जगदुद्धारा ॥ सगुणस्वरूपा निर्विकारा ॥ सायुज्यउदारा जगद्गुरो ॥१॥ जय जय मायाचक्रचाळका ॥ पीतांबरधारी वैकुंठनायका प्रजापतीचे निजजनका ॥ वेदोद्धारका पांडुरंगा...

अध्याय ५२

अध्याय ५२

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीजगदीश्वराय नमः ॥ जय जय भक्तकरुणाकरा ॥ अक्षय अभंगा जगदुद्धारा ॥ आदिस्तंभा सायुज्यउदारा ॥ रुक्मिणीवरा श्रीविठ्ठला ॥१॥ तूं जया पाहसी कृपादृष्टी ॥ त्याची तुटे भवबधफांसोटी ॥ करूनि...

अध्याय ५१

अध्याय ५१

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगोपालकृष्णाय नमः ॥ जय जय दीनदयाळा हृषीकेशा ॥ सप्रेमभक्तहृदनिवासा ॥ रुक्मिणीरंगा पंढरीशा आदिसर्वेशा जगद्गुरो ॥१॥ जय जय लीलानाटकी सूत्रधारिया ॥ गुणनिधाना यादवराया ॥ हृदयीं आठवूनि तुझिया पायां...