संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

अध्याय ३८

अध्याय ३८

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ऐका श्रोते हो सावध चित्ती ॥ श्रद्धा हेचि पौर्णिमा तिथी ॥ तेह्तें भक्तविजय निशापती ॥ देखिला अवचितीं निजदृष्टीं ॥१॥ हृदयाकाशीं प्रकटतां सत्वरी ॥ अविद्यांतिमिर...

अध्याय ३७

अध्याय ३७

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीरुक्मिणीवल्लभाय नमः ॥ श्री भीमातीरवासी रुक्मिणीकांता ॥ तूं निजबुद्धीचा प्रकाशिता ॥ तुजविण आणिक अनंता ॥ वक्ता वदविता नसेचि ॥१॥ जैसें वृक्षासी कारण मूळ ॥ कीं धान्य पिकवित...

अध्याय ३६

अध्याय ३६

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगोपालकृष्णाय नमः ॥ आजिचा दिवस सुमंगल ॥ जे सज्ञान श्रोते पातले प्रेमळ ॥ तेणें सर्व कामना होऊन सफळ ॥ कथा रसाळ चालली ॥१॥ जनजसवंत सावकार ॥ रामउपासक...

अध्याय ३५

अध्याय ३५

श्रीगणेशायः ॥ श्रीगोवर्धनोद्धरणाय नमः ॥ ॥ ऐका श्रोते हो नवल अद्भुत ॥ भक्तकथा सेवितां परमामृत ॥ जीवासी तत्काळ येईल प्रचीत ॥ भवरोग त्वरित निरसेल ॥१॥ जगन्नाथीं राजा एक ॥ नांव...

अध्याय ३४

अध्याय ३४

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीराधाकृष्णाय नमः ॥ ॥ सेना न्हावी भक्त थोर ॥ हरिभजनीं अति तत्पर ॥ त्याचें चरित्र श्रुतिप्रियकर ॥ ऐका सादर भाविक हो ॥१॥ संसार जाणूनि नाशवंत ॥ उदासपणें...

अध्याय ३३

अध्याय ३३

श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीगोपालकृष्णाय नमः ॥ कलियुगीं भक्त सुरदास ॥ त्याचें चरित्र अति विशेष ॥ संतसज्जनीं सावकाश ॥ चित्त देऊनि ऐकावें ॥१॥ द्वारकेस कृष्णावतारीं ॥ सत्यभामा आवडती नारी ॥...

अध्याय ३२

अध्याय ३२

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीद्वारकानाथाय नमः ॥ मथुरेची मूर्ति पुरातन ॥ हरिद्वारासी गेली जाण ॥ तें चरित्र अतिपावन ॥ श्रोतीं सादर ऐकावें ॥१॥ शिवरात्रिपर्वकाळीं ॥ रामेश्वरीं यात्रा भरली ॥ दोघे ब्राह्मण...

अध्याय ३१

अध्याय ३१

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ जय द्वारकावासी रुक्मिणीरमणा ॥ चित्तचालका चैतन्यवना ॥ विधिजनका भक्तभूषणा ॥ दानवमर्दना श्रीकृष्णा ॥१॥ जय विश्वव्यापका सर्वेश्वरा ॥ सायुज्यपददानीं अति उदारा ॥ पतितपावना जगदुद्धारा ॥...

अध्याय ३०

अध्याय ३०

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीपूतनाप्राणहरणाय नमः ॥ ऐका श्रोते सादरचित ॥ नरसी मेहेता वैष्णव भक्त ॥ जुन्यागडीं प्रेमयुक्त ॥ श्रीहरिभजन करीतसे ॥१॥ क्षमा शांति मूर्तिमंत ॥ जयापासीं ॥ अखंड वसत ॥...

अध्याय २९

अध्याय २९

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीपंढरीनाथाय नमः ॥ जय मंगलवदना मंगलाधीशा ॥ त्रिगुणातीता हृषीकेशा ॥ विश्वव्यापका सर्वेशा ॥ पंढरीशा श्रीविठ्ठला ॥१॥ जय पुराणपुरुषा अनंतनामा ॥ भक्तकामकल्पद्रुमा ॥ सगुणस्वरूपा मेघश्यामा ॥ निजभक्तप्रेमा तूं...

अध्याय २८

अध्याय २८

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीरुक्मिणीरमणाय नमः ॥ पुंडलीकवरदा पांडुरंगा ॥ मदनताता रुक्मिणीरंगा ॥ व्रजनारींच्या रासरंगा ॥ तूं श्रीरंगा क्रीडसी ॥१॥ तुझा चित्तीं धरितां काम ॥ भक्त होती सदा निष्काम ॥ सकळ...

अध्याय २७

अध्याय २७

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्री कृष्णाय नमः ॥ जय दीनदयाळा रुक्मिणीपती ॥ व्यापूनी उरलासीं त्रिजगतीं ॥ श्रुति शास्त्रें तुज वर्णिती ॥ अद्भुत कीर्ति न वर्णवे ॥१॥ वर्णितां तुझें महिमान ॥ शिणलीं...