संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

जोशी

जोशी

माझा शकुन ऎका भाई । चार वेद देती ग्वाही । सहा शास्त्रेंवदती पाही । तेचि धरूनी रहा ॥ १ ॥ सावध नाना सावधनाना । समज काही तरी धरी मना ॥ध्रु॥...

जोशी

जोशी

आम्ही अलक्षपुरीचे जोशी । शकुन सांगू निश्चयेसी । तेणे चुकतीचौर्‍याऎंशी । मी निर्गुणपुरींचा जोशी ॥१॥ होरा ऎका दादांनो ॥ध्रु॥ नका जाऊ मना मागे । थोर थोरा जाहले दगे । मी...

जोशी

जोशी

येथुनि पुढे बरें होईल । भक्‍तिसुखे दोंद वाढेल । फेरा चौर्‍यांशीचा चुकेल । धन मोकाशी ॥ १ ॥ मी आलो रायाचा जोशी । होर ऎका दादांनो ॥ध्रु॥ मनाजी पाटील देहगावचा...

जोहार

जोहार

जोहार मायबाप जोहार । मी निराकाराचा महार । सांगेन अवघा विचार । जिवाजीचा की मायबाप ॥ १ ॥ जिवाजीने सारा गाव बुडविण्याची धरली हाव । त्यासी मिळाले कामाजीराव । मग...

जोगवा

जोगवा

अनादि निर्गुण प्रगटली भवानी । मोह महिषासुरमर्दना लागुनी । भक्‍ता लागोनि पावसि निर्वाणी ॥ १ ॥ आईचा जोगवा जोगवा मागेन । द्वैत सारूनी माळ मी घालीन । हाती बोधाचा झेंडा...

जंगम

जंगम

भाव तोचि भगवा चिरा । मुळीचा तंतू शिव दोरा । आत्मलिंग पूजू बरा । मी आलो तुझिया द्वारा बापांनो ॥१॥ गुरुधर्म कोरान्न भिक्षा । परात्पर आमची दीक्षा रे बापांनो ॥धृ....

जागर

जागर

हरिजागरणी दिवस आनंदे सौरसे । गावया उल्हास वैष्णवासी ॥ १ ॥ गाता पै नाचता तया जाला पै बोधु । त्यामाजी गोविंदु क्रीडतसे ॥ २ ॥ चला चला रे भाई हरिजागरा...

जागल्या

जागल्या

रात्रंदिवस घोकितो तुम्ही सावध असा । तुमच्या नगरीचा आम्हा नाही भरवसा । उजेड पडताना गळा पडेल फासा ॥ १ ॥ उठा की जी मायबाप ।कशी लागली झोप । हुजुर जाऊनीया...

होळी

होळी

देहचतुष्ट्याची रचोनि होळी ।ज्ञानाग्नि घालुनि समूळ जाळी ॥ १ ॥ अझुनि का उगवलाची । बोंब पडू दे नामाची ॥ २ ॥ मांदी मेळवा संतांची । तुम्ही साची सोडवण्या ॥ ३...

गौळण

गौळण

असा कसा देवाचा देव बाई ठकडा देव एका पायानी लंगडा ॥ धृ. ॥ गवळ्याघरी जातो । दहीदूश चोरूनी खातो। करी दुधाचा रबडा ॥ १ ॥ शिंकेची तोडितो । मडकेचि फोडितो...

गौळण

गौळण

वारीयाने कुंडल हाले । डोळे मोडीत राधा चाले । राधेला पाहूनि भुलले हरी । बैल दोहितो आपुल्या घरी ॥ १ ॥ फणस गंभीर कर्दळी दाटा । हाती घेउनी सारंग पाट...

गौळण

गौळण

ऎक ऎक सखये बाई । नवल मी सांगू काई । त्रैलोक्याचा धनी तो हा यशोदेस म्हणतो आई । देवकीने वाहीला गे यशोदेने पाळिला । पांडवांचा बंधुजन होऊनीया राहिला ॥ १...