संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

तारूं लागले बंदरीं

तारूं लागले बंदरीं

तारूं लागले बंदरीं । चंद्रभागेचिये तिरीं ॥१॥

जें का रंजलेंगांजले

जें का रंजलेंगांजले

जें का रंजलेंगांजले । त्यासि ह्मणे जो आपुलें ॥१॥

जैसी गंगा वाहे तैसे

जैसी गंगा वाहे तैसे

जैसी गंगा वाहे तैसे ज्याचे मन । भगवंत जाण त्याचे जवळी ॥१॥

जेथें जातों तेथें तूं माझा

जेथें जातों तेथें तूं माझा

जेथें जातों तेथें तूं माझा सांगाती । चालविसी हातीं धरुनियां ॥१॥

जातो माघारी पंढरीनाथा

जातो माघारी पंढरीनाथा

जातो माघारी पंढरीनाथा तुझे दर्शन झालें आता

जाऊं देवाचिया गावा

जाऊं देवाचिया गावा

जाऊं देवाचिया गांवां । घेऊ तेथेचि विसांवा ॥१॥

जन विजन झालें आह्मां

जन विजन झालें आह्मां

जन विजन जालें आह्मां । विठ्ठलनामा प्रमाणे ॥१॥

चंदनाचे हात पायही

चंदनाचे हात पायही

चंदनाचे हात पाय ही चंदन । परिसा नाहीं हीन कोणी अंग ॥१॥

चला पंढरीसी जाऊं

चला पंढरीसी जाऊं

चला पंढरीसी जाऊं । रखमादेवीवरा पाहूं ॥१॥

घेई घेई माझे वाचे

घेई घेई माझे वाचे

घेई घेई माझे वाचे । गोड नाम विठोबाचें ॥१॥

गोविंद गोविंद

गोविंद गोविंद

गोविंद गोविंद । मना लागलिया छंद ॥१॥

खेळ मांडीयेला वाळवंटी

खेळ मांडीयेला वाळवंटी

खेळ मांडीयेला वाळवंटी घाई । नाचती वैष्णव भाईं रे । क्रोध अभिमान गेला पावटणी । एक एका लागतील पायीं रे ॥१॥