संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

प्रकरण दहावे  परी गा श्र...

प्रकरण दहावे परी गा श्र...

प्रकरण दहावे

प्रकरण नववे  आतां आमोद स...

प्रकरण नववे आतां आमोद स...

प्रकरण नववे

प्रकरण आठवे  तैसें आमुचे...

प्रकरण आठवे तैसें आमुचे...

प्रकरण आठवे

प्रकरण सातवें  येर्‍हवीं...

प्रकरण सातवें येर्‍हवीं...

प्रकरण सातवें

प्रकरण सहावे  बापु उपेगी...

प्रकरण सहावे बापु उपेगी...

प्रकरण सहावे

प्रकरण पाचवे  सत्ता प्रक...

प्रकरण पाचवे सत्ता प्रक...

प्रकरण पाचवे

प्रकरण चवथे  आतां अज्ञान...

प्रकरण चवथे आतां अज्ञान...

प्रकरण चवथे

प्रकरण तिसरे  ययांचेनि...

प्रकरण तिसरे ययांचेनि...

प्रकरण तिसरे

प्रकरण दुसरे  आतां उपायन...

प्रकरण दुसरे आतां उपायन...

प्रकरण दुसरे आतां उपायनवसंतु । जो आज्ञेचा आहेव तंतु ।

प्रकरण पहिलें  ऐसीं इये...

प्रकरण पहिलें ऐसीं इये...

प्रकरण पहिलें

भजन ६१ ते ६५

भजन ६१ ते ६५

भजन - ६१

भजन ५६ ते ६०

भजन ५६ ते ६०

भजन - ५६