संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

विठ्ठल हा चित्तीं

विठ्ठल हा चित्तीं

विठ्ठल हा चित्तीं । गोड लागे गातां गितीं ॥१॥

विठ्ठल सोयरा सज्जन

विठ्ठल सोयरा सज्जन

विठ्ठल सोयरा सज्जन विसांवा । जाइन त्याच्या गांवा भेटावया ॥१॥

विठ्ठल गीतीं गावा

विठ्ठल गीतीं गावा

विठ्ठल गीतीं गावा, विठ्ठल चित्तीं ध्यावा । विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी ॥१॥

लक्ष्मीवल्लभा दीनानाथा

लक्ष्मीवल्लभा दीनानाथा

लक्ष्मीवल्लभा । दीनानाथा पद्मनाभा ॥१॥

लहानपण देगा देवा

लहानपण देगा देवा

लहानपण दे गा देवा । मुंगी साखरेचा रवा ॥१॥

राम कृष्ण गोविंद

राम कृष्ण गोविंद

राम कृष्ण गोविंद नारायण हरी । केशवा मुरारी पांडुरंगा ॥१॥

रात्रंदिन आह्मां युद्धाचा

रात्रंदिन आह्मां युद्धाचा

रात्रंदिन आह्मां युद्धाचा प्रसंग । अंतर्बाह्य जग आणि मन ॥१॥

राजस सुकुमार मदनाचा

राजस सुकुमार मदनाचा

राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा । रविशशिकळा लोपलिया ॥१॥

याजसाठीं केला होता अट्टहास

याजसाठीं केला होता अट्टहास

याजसाठीं केला होता अट्टहास । शेवटचा दिस गोड व्हावा ॥१॥

मायेविण बाळ क्षणभरी

मायेविण बाळ क्षणभरी

मायेंविण बाळ क्षणभरी न राहे । न देखतां होय कासावीस ॥१॥

माझ्या वडिलांची मिरासी

माझ्या वडिलांची मिरासी

माझ्या वडिलांची मिरासी गा देवा । तुझी चरण सेवा पांडुरंगा ॥१॥

मन हा मोगरा अर्पुनी

मन हा मोगरा अर्पुनी

मन हा मोगरा अर्पुनी ईश्वरा । पुनरपी संसारा येणे नाही ॥१॥