संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

माझे मनोरथ पूर्ण

माझे मनोरथ पूर्ण

माझे मनोरथ पूर्ण करि देवा । केशवा माधवा नारायणा ॥१॥

माझा भाव तुझे चरणीं

माझा भाव तुझे चरणीं

माझा भाव तुझे चरणीं । तुझें रूप माझे नयनीं ॥१॥

बोलूं ऐसे बोले

बोलूं ऐसे बोले

बोलूं ऐसे बोले । जेणें बोलें विठ्ठल डोले ॥१॥

प्रेमपिसें भरलें अंगीं

प्रेमपिसें भरलें अंगीं

प्रेमपिसें भरलें अंगीं । गीतसंगे नाचों रंगीं ॥१॥

पंढरीनिवासा सख्या

पंढरीनिवासा सख्या

पंढरीनिवासा सख्या पांडुरंगा । करी अंगसंगा भक्ताचिया ॥१॥

पंढरीचे जन अवघें

पंढरीचे जन अवघें

पंढरीचे जन अवघें पावन । ज्या जवळीं निधान पांडुरंग ॥१॥

पंढरीची वारी जयाचिये

पंढरीची वारी जयाचिये

पंढरीची वारी जयाचिये कुळीं । त्याची पायधुळी लागो मज ॥१॥

पंढरीचा वास चंद्रभागे

पंढरीचा वास चंद्रभागे

पंढरीचा वास चंद्रभागे स्‍नान । आणिक दर्शन विठोबाचें ॥१॥

पंढरीचा राजा उभा

पंढरीचा राजा उभा

पंढरीचा राजा उभा भक्तकाजा । उभारूनि भुजा वाट पाहे ॥१॥

पक्षिणी प्रभातीं चारियासी

पक्षिणी प्रभातीं चारियासी

पक्षिणी प्रभातीं चारियासी जाये । पिलूं वाट पाहे उपवासी ॥१॥

परब्रह्म निष्काम तो हा

परब्रह्म निष्काम तो हा

परब्रह्म निष्काम तो हा गौळियां घरीं । वाक्या वाळे अंदु कृष्ण नवनीत चोरी ॥१॥

नामाचा गजर गर्जे

नामाचा गजर गर्जे

नामाचा गजर गर्जे भीमातीर । महिमा साजे थोर तुज एका ॥१॥