संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

कमळाच्या स्कंधी गुणी गुढारलें । वरी आकारलें फूल तया ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

धन्य हा खेचर धन्य हा सोपान । भक्तीचें जीवन जनक हेतु ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

वोळलें दुभतें सर्वांसि पुरतें । प्रेमाचें भरतें वैष्णवासी ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

सोपान संवगडा स्वानंद ज्ञानदेव । मुक्ताईचा भाव विठ्ठलराज ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

हरिदास संगे हरिदास खेळे । ब्रह्मादिक सोहळे भोगिताती ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

मी पणे सगळा वेदु हरपला । शास्त्रांचा खुंटला अनुवाद ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

जेथें न रिघे ठाव लक्षितां लक्षणे । सूर्य तारांगण हरपती ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

अनंतरूप देव अनंत आपण । अंतर्बाह्यखुण योगीयांसी ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

निज लक्षाचें लक्ष हरपलें भान । दिन मान शून्य जया माजी ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

चिंतितां साधक मनासि ना कळे । तो गोपिकासी आकळे करितां ध्यान ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

गगन ग्रास घोटीं ब्रह्मांड हें पोटीं । चैतन्याची सृष्टि आपण हरि ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

ज्या रूपाकारणें देव वोळंगणे । योगी गुरुखुणें सेविताती ॥ १ ॥