संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

भरतें ना रितें आपण वसतें । सकळ जग होते तयामाजी ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

रूप हें सावंळे भोगिताती डोळे । उद्धवा सोहळे अक्रूरासी ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

निकट वेल्हाळ नेणों मायाजाळ । विव्हळ पाल्हाळ नेणों कांही ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

खुंटले साधन तुटलें बंधन । सर्वही चैतन्य एकरूप ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

नामरूपा गोडी ब्रह्मांडा एवढी । द्वैताची परवडी हारपली ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

नित्य निर्गुण सदा असणें गोविंदा । सगुणप्रबंधा माजि खेळे ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

अनंत सृष्टि घटा अनंत नाम मठा । परिमाण पैठा आत्माराम ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

हिरण्यगर्भ माया अंडाकार छाया । ब्रह्म असलया तेथें नेत ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

पंचतत्त्व कळा सोविळी संपूर्ण । त्याचेही जीवन जनार्दन ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

निरशून्य बिंबी आकार पाहतां । आपण तत्त्वता हरि एकु ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

अव्यक्त आकार अकारलें रूप । प्रकाश स्वरूप बिंबलेंसें ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

मन निवटलें ज्ञान सांडवलें । ठाणदिवी केलें ध्यानालागीं ॥१॥