संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

मथनीं मथन मधुरता आपण । विश्वीं विश्व पूर्ण सदोदित ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

निराकृत्य कृत्य विश्वातें पोखितें । आपण उखितें सर्वाकार ॥१॥

Template Page

Template Page

गोत वित्त धन मनाचें उन्मन । निमोनि संपूर्ण तयामाजी ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

मृगजळाभास लहरी अपार । हा प्रपंच पसारा उदरीं जया ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

जाणोंनि नेणते नेणत्या मागते । आपण पुरते नित्यपूर्ण ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

विश्वाचा चाळक सूत्रधारी एक । विज्ञान व्यापक ज्ञानगम्य ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

गोत वित्त चित्त गोतासी अचुक । चाळक पंचक तत्त्वसार ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

जेथें रूप रेखा नाहीं गुण देखा । चिदाकाश एका आपतत्त्व ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

कारण परिसणा कामधाम नेम । सर्वाआत्माराम नेमियेला ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

गगन घांस घोंटी सर्व ब्रह्मांडें पोटीं । निमुनियां शेवटीं निरालंबीं ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

व्याप्तरूपें थोर व्यापक अरूप । दुसरें स्वरूप नाहीं जेथें ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

अनंत रचना हारपती ब्रह्मांडे । हेळाचि वितंडे मोडीतसे ॥१॥