संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

निरशून्य गगनीं अर्क उगवला । कृष्णरूपें भला कोंभ सरळु ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

वैकुंठ कैलास त्यामाजी आकाश । आकश‍अवकाश धरी आम्हा ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

आदिरूप समूळ प्रकृति नेम वैकुंठ उत्तम सर्वत्र असे ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

ज्ञानेंसि विज्ञास रूपेंसि सज्ञान । ध्यानेंसि धारणा हारपली ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

प्रतिपाळ संप्रतिज्ञेचा नेम । सर्वज्ञता तम गिळीतसे ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

नाहीं छाया माया प्रकृतीच्या आया । मनाच्या उपाया न चले कांही ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

तेथें नाहीं मोल मायाचि गणना । आपण येसणा ब्रह्मघडु ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

खुंटले वेदांत हरपले सिद्धांत । बोलणें धादांत तेंही नाहीं ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

नसे तो ब्रह्मांडी नसे तो वैकुंठीं । दुजियाची गोष्टी नाहीं तेथें ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

सिद्धीचे साधन नेणती । ते सिद्ध अधिक उद्धोध आनंदाचा ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

नेणती महिमा ब्रह्मादिक भद्रा । आणि ते महेंन्द्र नानस्थानी ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

गगनवाड दृष्टी सर्व तत्त्व शेखीं । जीव शिव पोखी कारण सिद्ध ॥१॥