संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

नाम तेंचि रूप

नाम तेंचि रूप

नाम तेंचि रूप, रूप तेंचि नाम । नामारूप भिन्‍न नाहीं नाहीं ॥१॥

देहुडा चरण वाजवितो

देहुडा चरण वाजवितो

देहुडा चरण वाजवितो वेणु । गोपिकारमणु स्वामि माझा ॥१॥

देह जावो अथवा राहो

देह जावो अथवा राहो

देह जावो अथवा राहो । पांडुरंगीं दृढ भावो ॥१॥

देव ह्मणे नाम्या पाहें

देव ह्मणे नाम्या पाहें

देव ह्मणे नाम्या पाहें । ज्ञानदेव मीच आहें ॥१॥

तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल

तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल

तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल । देव विठ्ठल देवपूजा विठ्ठल ॥१॥

डोलत डोलत टमकत

डोलत डोलत टमकत

डोलत डोलत टमकत चाले । गोजिरीं पाउलें टाकूनियां ॥१॥

चक्रवाक पक्षी वियोगें

चक्रवाक पक्षी वियोगें

चक्रवाक पक्षी वियोगें बाहाती । झालें मजप्रति तैसें आतां ॥१॥

कुत्‍ना थमाल ले थमाल

कुत्‍ना थमाल ले थमाल

कुत्‍ना थमाल ले थमाल आपुल्या गाई । आम्ही आपुल्या घलासि जातो भाई ॥१॥

काळ देहासी आला खाऊं

काळ देहासी आला खाऊं

काळ देहासी आला खाऊं । आह्मी आनंदें नाचूं गाऊं ॥१॥

काय सांगों देवा ज्ञानोबाची

काय सांगों देवा ज्ञानोबाची

काय सांगों देवा ज्ञानोबाची ख्याती । वेद म्हैशामुखीं बोलविलें ॥१॥

काय माझा आतां

काय माझा आतां

काय माझा आतां पाहतोसी अंत । येईं बा धांवत देवराया ॥१॥

आधीं रचिली पंढरी

आधीं रचिली पंढरी

आधीं रचिली पंढरी । मग वैकुंठ नगरी ॥१॥