संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

जेथें रूप रेखा नाहीं गुण देखा । चिदाकाश एका आपतत्त्व ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

कारण परिसणा कामधाम नेम । सर्वाआत्माराम नेमियेला ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

गगन घांस घोंटी सर्व ब्रह्मांडें पोटीं । निमुनियां शेवटीं निरालंबीं ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

व्याप्तरूपें थोर व्यापक अरूप । दुसरें स्वरूप नाहीं जेथें ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

अनंत रचना हारपती ब्रह्मांडे । हेळाचि वितंडे मोडीतसे ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

रसज्ञ रसाचार रसामाजी वसे । जीवन हें सोसे असोस होय ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

जयामाजी दीक्षा हारपोनि जाये । द्वैत हेंही ठाये दुजेपणें ॥१॥

Template Page

Template Page

अद्वैत अमरकंदु हा घडला । ब्रह्मांडी संचला ब्रह्मासाचें ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

निरपेक्षता मन अनाक्षर मौन्य । प्रकाश संपूर्ण तया ब्रह्मा ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

गगनींचा गगनीं तेज पूर्ण धरणी । आपणची तरणी जगा यया ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

गगन घोटींत उठि पृथ्वी सगळी दाटी । आपणचि पाठी कूर्म जाणा ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

वैकुंठदेवत देवामुगुटमणी । ऐकीजे पुराणीं कीर्ति ज्याची ॥१॥