संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

निरालंब बीज प्रगटे सहज । तो गौळियांचें काज करी कृष्ण ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

ब्रह्मांड उतरंडी ज्याचे इच्छे घडी । तो उच्छिष्टें काढी धर्माधरीं ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

ब्रह्मादिक पूजा इच्छिती सहजा । जो गौळियांच्या काजा तिष्ठतुसे ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

वेदबीज साचें संमत श्रुतीचें । गुह्य या शास्त्रांचें हरि माझा ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

देवामुकुटमणि ऐकिजे पुराणीं । तो हा चक्रपाणी नंदाघरें ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

योगियांचे धन तें ब्रह्म संपन्न । तो हा जनार्दन नंदाघरी ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

जेथुनि उद्गारु प्रसवे ॐकारु । तोचि हा श्रीधरु गोकुळीं वसे ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

नाहीं हा आकार नाहीं हा विकार । चतुर्भुज कर हरि माझा ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

न साहे दुजेपण आपण आत्मखुण । श्रुतीही संपूर्ण हारपती ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

हें व्यापूनि निराळा भोगी वैंकुंठ सोहळा । नंदाघरीं गोपाळा हरि माझा ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

सर्वस्वरूप नाम राम सर्व घनःश्याम । तो गोकुळीं आत्माराम दुध मागे ॥१॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

गोकुळीं वैकुंठ वसे गोपाळांमाजी । सौरसें अभक्ता न दिसे काय करूं ॥१॥