संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

अमृताहूनि गोड नाम

अमृताहूनि गोड नाम

अमृताहूनि गोड नाम तुझें देवा । मन माझें केशवा कां बा नेघे ॥१॥

अच्युता अनंता श्रीधरा

अच्युता अनंता श्रीधरा

अच्युता अनंता श्रीधरा माधवा । देवा आदि देवा पांडुरंगा ॥१॥

योगी पावन मनाचा

योगी पावन मनाचा

योगी पावन मनाचा । साही अपराध जनाचा ॥१॥

मुंगी उडाली आकाशीं

मुंगी उडाली आकाशीं

मुंगी उडाली आकाशीं । तिणें गिळीलें सूर्याशीं ॥१॥

३

जय करुणाघन निजजनजीवन। अनसूयानन्‍दन पाहि जनार्दन।।ध्रु।।

२

रीगुरुदत्ता जय भगवंता। ते मन निष्ठुर न करी आता।।ध्रु।।

 १

शांत हो श्रीगुरुदत्ता। मम चित्ता शमवी आता।।ध्रु।। तू केवळ माता जनिता। सर्वथा तू हितकर्ता।। तू आप्तस्वजन भ्राता। सर्वथा तूचि त्राता।। भयकर्ता तू भयहर्ता। दंडधर्ता तू परिपाता। तुजवाचुनि न दुजी वार्ता।...

करुणाष्टके ३१ ते ३४

करुणाष्टके ३१ ते ३४

विश्रांति देहीं अणुमात्र नाहीं । कुळाभिमानें पडिलों प्रवाहीं ॥ स्वहीत माझें होतां दिसेना । तुजवीण रामा मज कंठवेना ॥ ३१ ॥

करुणाष्टके २१ ते ३०

करुणाष्टके २१ ते ३०

कितेकीं देह त्यागिले तूजलागीं । पुढे जाहले संगतीचे विभागी ॥ देहेदु:ख होतांचि वेगीं पळालों । तुझा दास मी व्यर्थ जन्मास आलों ॥ २१ ॥

 करुणाष्टके ११ ते २०

करुणाष्टके ११ ते २०

स्वजनजनधनाचा कोण संतोष आहे । रघुपतिविण आतां चित्त कोठें न राहे ॥ जिवलग जिव घेती प्रेत सांडूनि जाती । विषय सकळ नेती मागुता जन्म देती ॥ ११ ॥

करुणाष्टके १ ते १०

करुणाष्टके १ ते १०

अनुदिन अनुतापें तापलों रामराया । परमदिनदयाळा नीरसी मोहमाया ॥ अचपळ मन माझें नावरे आवरीता । तुजविण शिण होतो धांव रे धांव आता ॥ १ ॥

गुरूचरित्र - अध्याय त्रेपन्नावा

गुरूचरित्र - अध्याय त्रेपन्नावा

श्रीगणेशाय नमः ।