संत साहित्य

संतांचा अर्थ असा आहे की भक्तांनी बनविलेले धार्मिक साहित्य. जो निर्गुण उपासक आहे त्याला संत म्हटले पाहिजे हे आवश्यक नाही. याअंतर्गत लोकमंगलविद्या ही सर्व सगुण-निर्गुणांकडे येते, परंतु आधुनिकांनी निर्गुण्य भक्तांना "संत" हे नाव दिले आणि आता त्या वर्गात हा शब्द सुरू झाला आहे. "संत" हा शब्द संस्कृतच्या पहिल्या "सत" चा बहुवचन रूप आहे, ज्याचा अर्थ सज्जन आणि धार्मिक व्यक्ती आहे. मराठीमध्ये साधू / सुधारक हा शब्द प्रचलित झाला. ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव इत्यादी संतांनी अभंग, भजन, गीते बनवून अगाध साहित्य निर्माण केले..

Install App

सर्व पाने

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

रूपाचें रूपस विठ्ठलनामवेष । पंढरीनिवास आत्माराम ॥ १ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

प्राणिया उद्धार सर्व हा श्रीधर । ब्रह्म हें साचार कृष्णमूर्तीं ॥१ ॥

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

संत निवृत्तीनाथांचे अभंग

अवीट अमोला घेता पैं निमोला । तो प्रत्यक्ष देखिला भीमातटीं ॥ १ ॥

अभंग २६ ते २८

अभंग २६ ते २८

२६. ज्योत परब्रम्हीं होय । खेचरी दर्पणीनें पाहे ॥१॥ ईडा पिंगळा सुशुन्मा । तिन्ही पाहे ह्रदयभूवना ॥२॥ हळू हळू रीघ करी । सूक्ष्म ह्रदय अंतरीं ॥३॥ हदय कमळावरी जासी ।...

अभंग २१ ते २५

अभंग २१ ते २५

२१. गगन सर्वत्र तत्वता । त्यसी चिखल लावूं जातां ॥१॥ तैसा जाण पांडूरंग । भोग भोगुनी नि:संग ॥२॥ सिद्ध सनकादिक । गणगंधर्व अनेक ॥३॥ जैसी वांझेची संतती । तैसी संसार...

अभंग १६ ते २०

अभंग १६ ते २०

१६. देव खाते देव पीते । देवावरी मी निजतें ॥१॥ देव देते देव घेते । देवासवें व्यवहारिते ॥२॥ देव येथें देव तेथें । देवाणिणें नाहीं रीतें ॥३॥ जनी म्हणे विठाबाई...

अभंग १३ ते १५

अभंग १३ ते १५

१३. नम्रतेविण योग्यता मिरविती । ते केबीं पावती ब्रम्हासुख ॥१॥ लटिकें नेत्र लावूनि ध्यान पैं करिती । ते केवीं पावती केशवातें ॥२॥ एक संत म्हणविती नग्न पैं हिंडती । अंतरींची...

अभंग ११ ते १२

अभंग ११ ते १२

११. जोड झालीरे शिवासी । भ्रांत फिटली जिवाची ॥१॥ आनंदची आनंदाला । आनंद बोधचि बोधला ॥२॥ आनंदाची लहरी उठी । ब्रम्हानंद गिळिला पोटीं ॥३॥ एक पण जेथें पाहीं । तेथें...

अभंग ६ ते १०

अभंग ६ ते १०

६. वैराग्य अभिमानें फिरविलें जातें । म्हणवोनी यातें भाव खुंटा ॥१॥ संचित मातृका वैरणी घातली । अव्यक्तिं दळिलीं व्यक्ताव्यक्त ॥२॥ नामरूपा आदि दळियेलें सर्व । पीठ भरी देव पंढरीचा ॥३॥...

अभंग १ ते ५

अभंग १ ते ५

१. सांवळी ते मूर्ति ह्रदयीं बिंबली । देहो बुद्धि पालटली माझी साची ॥१॥ धन्य माझी भक्ति धन्य माझा भाव । ह्रदयीं पंढरिराव राहतसे ॥२॥ आशा तृष्णा कैशा मावळल्या दोन्ही ।...

नको देवराया अंत आता

नको देवराया अंत आता

नको देवराया अंत आता पाहू प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे

अगा वैकुंठीच्या राया

अगा वैकुंठीच्या राया

अगा वैकुंठीच्या राया । अगा विठ्ठल सखया ॥१॥